آریا موبایل
اخرین مطالب
samsung-galaxy-m20-m205f

دانلود فایل روت سامسونگ M205FN/M20 با TWRP + Root

آموزش و نصب کاستوم ریکاوری TWRP برای مدل سامسونگ M205FN کاستوم ریکاوری TWRP چیست ...

12 ژوئن 2020

0

56

samsung-galaxy-a8-2016r1-

دانلود فایل روت سامسونگ A810F/A8 2016 با TWRP + Root

آموزش و نصب کاستوم ریکاوری TWRP برای مدل سامسونگ A810F-A8 2016 کاستوم ریکاوری TWRP ...

12 ژوئن 2020

0

55

samsung-galaxy-s6

دانلود فایل روت سامسونگ G920F/S6 با TWRP + Root

آموزش و نصب کاستوم ریکاوری TWRP برای مدل سامسونگ G920F کاستوم ریکاوری TWRP چیست ...

12 ژوئن 2020

0

55

samsung-galaxy-a7-sm-a750f

دانلود فایل روت سامسونگ A750GN/ A7-2018 با TWRP + Root

آموزش و نصب کاستوم ریکاوری TWRP برای مدل سامسونگ A750GN کاستوم ریکاوری TWRP چیست ...

12 ژوئن 2020

0

53

samsung-galaxy-a50-sm-a505f-ds

دانلود فایل روت سامسونگ A505YN/A50 با TWRP+Root

آموزش و نصب کاستوم ریکاوری TWRP برای مدل سامسونگ A505YN کاستوم ریکاوری TWRP چیست ...

12 ژوئن 2020

0

53

samsung-galaxy-a50-sm-a505f-ds

دانلود فایل روت سامسونگ A505GT/A50 با TWRP+Root

آموزش و نصب کاستوم ریکاوری TWRP برای مدل سامسونگ A505GT-A50 کاستوم ریکاوری TWRP چیست ...

12 ژوئن 2020

0

53

samsung-galaxy-m10-m105f

دانلود فایل روت سامسونگ A105FDD/A10 با TWRP+Root

آموزش و نصب کاستوم ریکاوری TWRP برای مدل سامسونگ A105FDD-A10 کاستوم ریکاوری TWRP چیست ...

12 ژوئن 2020

0

53

samsung-galaxy-a10

دانلود فایل روت سامسونگ A105FN/A10 با TWRP + Root

آموزش و نصب کاستوم ریکاوری TWRP برای مدل سامسونگ A105FN-A10 کاستوم ریکاوری TWRP چیست ...

12 ژوئن 2020

0

55

samsung-galaxy-a8-a530f

دانلود فایل روت سامسونگ A530F/A8 با TWRP + Root

آموزش و نصب کاستوم ریکاوری TWRP برای مدل سامسونگ A530F کاستوم ریکاوری TWRP چیست ...

12 ژوئن 2020

0

57

samsung-galaxy-m10-m105f

دانلود فایل روت سامسونگ A105G/A10 با TWRP + Root

آموزش و نصب کاستوم ریکاوری TWRP برای مدل سامسونگ A105G کاستوم ریکاوری TWRP چیست ...

12 ژوئن 2020

0

58

samsung-galaxy-s9-

دانلود فایل روت سامسونگ G960F/S9 با TWRP + Root

آموزش و نصب کاستوم ریکاوری TWRP برای مدل سامسونگ S9-G960F کاستوم ریکاوری TWRP چیست ...

12 ژوئن 2020

0

36

samsung-galaxy-a20e

دانلود فایل روت سامسونگ A202F/A20E با TWRP + Root

آموزش و نصب کاستوم ریکاوری TWRP برای مدل سامسونگ A20E/SM-A202F کاستوم ریکاوری TWRP چیست ...

12 ژوئن 2020

0

20

توسط
تومان