آریا موبایل
اخرین مطالب
samsung-galaxy-a2-core-sm-a260f

دانلود فایل Root روت سامسونگ A260F-A2 CORE

آموزش و نصب روت با مجیسک برای مدل سامسونگ (SM-A260F)  فایل روت بدون ریکاوری ...

15 آذر 1399

0

116

samsung-galaxy-m20-m205f

دانلود فایل Root روت سامسونگ M205F-M20

آموزش و نصب روت با مجیسک برای مدل سامسونگ (SM-M205F)  فایل روت بدون ریکاوری ...

13 آذر 1399

3

145

samsung-galaxy-a5-2016

دانلود فایل Root روت سامسونگ A510K-A5-2016

آموزش و نصب روت مستقیم برای مدل سامسونگ (SM-A510K)  فایل روت بدون ریکاوری کاستوم ...

20 شهریور 1399

17

376

samsung-galaxy-a5-2016

دانلود فایل Root روت سامسونگ A510FD-A5-216

آموزش و نصب روت با مجیسک برای مدل سامسونگ (SM-A510FD) فایل روت بدون ریکاوری کاستوم ...

20 شهریور 1399

2

278

samsung-galaxy-a5-2016

دانلود فایل Root روت سامسونگ A510f-A5-216

آموزش و نصب روت با مجیسک برای مدل سامسونگ (SM-A510F) فایل روت بدون ریکاوری کاستوم ...

17 شهریور 1399

31

341

samsung-galaxy-a5-2016

دانلود فایل Root روت سامسونگ A5108-A5-216

آموزش و نصب روت با مجیسک برای مدل سامسونگ (SM-A5108) فایل روت بدون ریکاوری کاستوم ...

17 شهریور 1399

6

283

samsung-galaxy-a50s

دانلود فایل Root روت سامسونگ A507FN-A50S

آموزش و نصب روت با مجیسک برای مدل سامسونگ (SM-A507FN)  فایل روت بدون ریکاوری ...

17 شهریور 1399

12

287

samsung-galaxy-a50s

دانلود فایل Root روت سامسونگ A5070-A50S

آموزش و نصب روت با مجیسک برای مدل سامسونگ (SM-A5070) فایل روت بدون ریکاوری کاستوم ...

16 شهریور 1399

0

314

samsung-galaxy-a3-2017

دانلود فایل Root روت سامسونگ A320Y-A3 2017

آموزش و نصب روت با مجیسک برای مدل سامسونگ (SM-A320Y) فایل روت بدون ریکاوری کاستوم ...

16 شهریور 1399

0

301

samsung-galaxy-a3-2017

دانلود فایل روت سامسونگ A320FL/A3 2017 با AutoRoot

آموزش و نصب روت با مجیسک برای مدل سامسونگ (SM-A320FL) باینری 1-2-3-4-5-6-7 فایل روت ...

16 شهریور 1399

0

280

samsung-galaxy-a3-2017

دانلود فایل روت سامسونگ A320F/A3 2017 با AutoRoot

آموزش و نصب روت با مجیسک برای مدل سامسونگ (SM-A320F) باینری 1-2-3-4-5فایل روت بدون ...

13 شهریور 1399

0

249

samsung-galaxy-a3-2016

دانلود فایل روت سامسونگ A310M/A3 2016 با AutoRoot

آموزش و نصب روت با مجیسک برای مدل سامسونگ (SM-A310M) باینری 2 -3 - ...

13 شهریور 1399

0

233

توسط
تومان